اتوماسیون مالی حمل و نقل بین المللی ترانزیت و داخلی

راه حلی کارآمد و آسان ، تجارتی آسوده و شکوفا

شرکتهایی که منحصرا در حمل و نقل فعالیت داشته و عملیات حمل را به صورت کرییری و فورواردری و یا هر دو انجام می دهند با عنایت به حساسیت موضوع فعالیت خود و بروکراسی های قانونی درگیر با آن انرژی بسیاری را در انجام هر فرایند حمل متحمل می شوند.

توتال با شناخت کامل و آشنایی دقیق با نکات ریز و مهم مطرح شده در این حوزه با طراحی نرم افزاری جامع حمل و نقل و در سه حوزه حمل هوایی، د ریایی و جاده ای تمام آنچه نیاز مجموعه های مرتبط هست را فراهم نموده است.

transport

تمامی فرمها بصورت استاندارد طراحی شده و اطلاعات به گونه ای جمع آوری و کد گذاری می شود که در نهایت دسترسی به انواع گزارشات را برای مدیران فراهم می نمایند. مدیران شرکتهای حمل و نقل با بکارگیری این نرم افزار اشراف کامل بر هر مرحله حمل خود داشته و براحتی گلوگاه ها و مراکز هزینه ساز خود را شناسایی کرده و در جهت رفع آن اقدام خواهند نمود.

  •  آنچه توتال در حمل و نقل عرضه کرده است :
   • مدیریت و کنترل بارنامه ها به تفکیک دریایی ، ریلی ، جاده ای و ترانزیت سوخت
   • مدیریت بهینه فرایند برگه های  CMR و BL  در ترانزیت جاده ای
   • مدیریت بهینه فرایند برگه های HBL  و MBL  در حمل و نقل دریایی
   • مدیریت و کنترل کدهای اکسپیدتیور ایران و CIS
   • بستن حساب هر پروژه حمل و مدیریت سود و زیان بر اساس صاحب کالا ، BL  و کانتینر
   • کنترل دموراژ خطوط کشتیرانی و رانندگان و رصد هزینه ها و مصارف هر کانتینر
   • کنترل میزان سوخت و افت بار در مبدا و مقصد و کنترل رصد هزینه های حمل
   • کنترل و مدیریت نوسانات ارز در فرایند حمل و مدیریت شعبات مختلف
   • کنترل بیمه های تضمین ترانزیت
   • امکان صدور سامانه بر خط سازی  SMR
   • کنترل و مدیریت تلکس و ویزای رانندگان

capillary distribution


Total-CRT (تک کاربره)

مناسب شرکتهای حمل و نقل بین المللی

این نرم افزار گزارشات کاملی جهت ارائه به اداره دارایی و شرکتهای حسابرسی دارد و شامل زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری و حمل و نقل می باشد.

نسخه آزمایشی

 

capillary distribution


Total-SRT200 (دو کاربره)

مناسب شرکتهای حمل و نقل بین المللی

مناسب برای کلیه عملیات حمل و نقل در بخش های فورواردری، کریری و عملیات برخط سازی می باشد.

نسخه آزمایشی

 

capillary distribution


Total-SRT400 (پنج کاربره)

مناسب شرکتهای حمل و نقل بین المللی با عملیات ارزی

کلیه بخش ها از جمله واحد مالی، دریافت و پرداخت و حمل نقل بخش فورواردری و کریری را بصورت یکپارچه مکانیزه می نماید و شامل زیر سیستمهای حسابداری، خزانه داری، حمل و نقل ترانزیت و کریری، سوخت و عملیات برخط سازی می باشد.

نسخه آزمایشی

 

capillary distribution


Total-SRT300 (پنج کاربره)

مناسب شرکتهای حمل و نقل بین المللی بدون عملیات ارزی

کلیه بخش ها از جمله واحد مالی، دریافت و پرداخت و حمل نقل بخش فورواردری و کریری را بصورت یکپارچه مکانیزه می نماید و شامل زیر سیستمهای حسابداری، خزانه داری، حمل و نقل ترانزیت و کریری، سوخت و عملیات برخط سازی می باشد.

نسخه آزمایشی

 

capillary distribution


Total-RT (پنجاه کاربره)

مناسب شرکتهای حمل و نقل بین المللی بدون عملیات ارزی

کلیه بخش ها از جمله واحد مالی، دریافت و پرداخت و حمل نقل بخش فورواردری و کریری را بصورت یکپارچه مکانیزه می نماید و شامل زیر سیستمهای حسابداری، خزانه داری، حمل و نقل ترانزیت و کریری، سوخت و عملیات برخط سازی می باشد.

نسخه آزمایشی