آنالیز وضعیت موجود و طراحی

analysis financial procces designing

نیاز موسسات و سازمان ها به اطلاعات و خصوصا اطلاعات مالی در جهت مدیریت کارآمد سازمان، امری بدیهی است. با پیشرفت روز افزون تکنولوژی نیاز به یک سیستم اطلاعاتی کارآمد در یک سازمان اجتناب نا پذیر شده است. سرعت تغییر و بازار رقابتی موجب افزایش فشار برای بالا بردن سود وکسب بیشترین بازده، با صرف کمترین منابع، عملیات و در نهایت بیشترین اثر بخشی شده است.

دستیابی به این اهداف نیازمند تصمیم گیری سریع و هوشمندانه در تمام واحدهای سازمان است. مدیران سازمان نیاز به اطلاعات کلان و جامع از کسب و کار خود دارند ولی گاها" در دستیابی به اطلاعات دقیق، کارامد و قابل اتکا و تبدیل آن به دانش تصمیم ساز با چالش مواجهند.

هدف توتال نگاهی متفاوت در عرصه سازمان است تا بتوان بازده و اثر بخشی عملیات را افزایش دهد.

 مراحل انجام فرایند :
  • بررسی فرایندها در سازمان
  • تدوین کدینگ حسابداری
  • تدوین رویه های مالی و عملیاتی حمل و نقل
  • تدوین فرمهای کاغذی و دیجیتالی مورد نیاز