مشاوره و اجرا

کنترل گسترده یک شرکت، نتیجه شناخت دقیق نحوه عملکرد اجزای آن می باشد و شناخت عملکرد اجزای یک شرکت، به فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیری و افزایش بهره وری نیروهای سازمان کمک شایانی می نماید. توتال امکان اخذ تصمیمات درست را برای مدیران و کارمندان سازمان فراهم آورده است.

 

deliberation execution

 • توتال در این عرصه امکان مدیریت دقیق راندمان شرکت را در تمام زوایا، از عملکرد پرسنل و نحوه استفاده از منابع تا حمل نهایی کالا و تحویل آن به مشتری را فراهم می آورد و به ساده ترین شکل، اطلاعات مالی سازمان را به صورت انلاین در اختیار مدیران قرار می دهد و بدین وسیله، امکان ارائه واکنش سریع و موثر به اتفاقات مهم تجاری سازمان را فراهم می آورد.

   مراحل انجام فرایند مشاوره و اجرا:
  • تحلیل و طراحی فرآیندهای کسب و کار
  • طراحی و اجرای داشبورد مدیریت
  • پیاده سازی و استقرار سیستمهای هوش تجاری
  • تحلیل رویدادهای مالی و تعریف و طراحی رویه های حسابداری
  • تحلیل و طراحی سیستم مدیریت اطلاعات